Hrvatsko društvo za javno zdravstvo

O Društvu

Hrvatsko društvo za javno zdravstvo je član Svjetskog društva za javno zdravstvo (WFPHA) i Europskog društva za javno zdravstvo (EUPHA). Sekcija specijalizanata javnozdravstvene medicine HDJZ (Euronet MRPH Croatia) članica je europske mreže specijalizanata javnozdravstvene medicine Euronet MRPH.

HDJZ je stručno društvo Hrvatskog liječničkog zbora u koje se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka dragovoljno udružuju specijalisti javnozdravstvene medicine i drugi profesionalci i neprofesionalci-dragovoljci, koji rade ili žele raditi na polju zaštite i unapređenja zdravlja u Republici Hrvatskoj.

Osnovni ciljevi i djelatnosti Društva:

  • Rad na stalnom stručnom i znanstvenom usavršavanju svojih članova, organizacija stručnih i znanstvenih sastanaka i kongresa, seminara, predavanja, tečajeva usavršavanja
  • Aktivna suradnja sa srodnim znanstvenim, nastavnim i zdravstvenim organizacijama u svrhu sto uspješnijeg rada na stručnom i znanstvenom području
  • Predstavljanje javno zdravstvene struke u stručnim i znanstvenim tijelima HLZ i razvijanje stalne suradnje s ostalim stručnim društvima na područjima od zajedničkog interesa
  • Suradnja sa stručnim i znanstvenim društvima u RH i u inozemstvu
  • U suradnji s Liječničkom komorom, nadziranje stručnog rada svojih članova i poduzimanje mjera za zaštitu stručnosti rada svojih članova

 

Kontakt

Pogledajte naše profile na društvenim mrežama:

Facebook i Twitter

E-mail: hd.javnozdravstvo@gmail.com

marketing office working business