PUBLIC HEALTH HUB DUBROVNIK 2016

DuHUB2016

Program Public Health Hub in Dubrovnik: Program – NOVI

Dragi kolege i prijatelji,

Hrvatsko društvo za javno zdravstvo i suradnici Vas sa zadovoljstvom pozivaju na Public Health Hub Dubrovnik – proljetni sastanak 2016, koji će se održati od 17. – 19. ožujka 2016. u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik (http://www.caas.unizg.hr).

Glavne teme sastanka bit će:

  1. Specijalizacija i trajno usavršavanje u javnom zdravstvu (javnozdravstvena medicina i epidemiologija) – u sklopu našeg Proljetnog sastanka 2016 planiramo okupiti predstavnike specijalizanata, mentora i ustanove iz područja specijalizacija Javnozdravstvene medicine i Epidemiologije. Cilj je raspraviti probleme koje imamo u provedbi programa specijalizacije te definirati kritične točke u edukaciji mladih kolega koje nužno moramo unaprijediti. Naime, procjena je da ustanove nemaju cjelovitu sliku novog programa specijalizacija, mentori ne znaju sve svoje obaveze/prava, specijalizanti lutaju ili rade neke rutine izvan Programa… Rezultat svega navedenog je niža kvaliteta specijalističkog usavršavanja, problemi u organizaciji rada zavoda te u konačnici loša percepcija javno zdravstvenih specijalizacija koja odvraća potencijalne kandidate tj. buduće kolege od uključivanja i ulaska u područje javnog zdravstva.
  2. Interdisciplinarni i multidisciplinarni pristup javnom zdravstvu u zajednici – unatoč stalnom naglašavanju važnosti timskog rada i multidisciplinarne i interdisciplinarne suradnje u javnom zdravstvu, te shvaćanja holističkog kao najučinkovitijeg modela djelovanja u zajednici, još uvijek postoje brojna otvorena pitanja o tome što čini kvalitetan interdisciplinarni tim.

Želja nam je pokazati:

  • kako bi trebao izgledati pravi multidisciplinarni javnozdravstveni tim, te na koji način bi se osigurala interdisciplinarnost;
  • je li interdisciplinarni pristup u javnom zdravstvu zaista potreban;
  • na čemu se temelji učinkovit multidisciplinarni i interdisciplinarni javnozdravstveni pristup u zajednici;
  • koji su izazovi sastavljanja i održavanja učinkovitih multidisciplinarnih timovima u javnom zdravstvu;
  • na koji način možemo postići kvalitetniju prekograničnu suradnju;
  • prikazati modele dobre prakse u jugoistočnoj europskoj regiji i Europi.

 

Pozivamo Vas da s nama podijelite svoja iskustva, te nam se pridružite i date svoj doprinos u raspravi o izabranim temama.

 

Veselimo se zajedničkom radu u Dubrovniku i srdačno Vas pozdravljamo,

Maja Lang Morović
Ankica Džono Boban
Vesna Štefančić
Damir Ivanković
Aleksandar Džakula

 

PROGRAM

Program – NOVI

 

PRIJAVE

Prijave radova i aktivnog sudjelovanja molim slati na: hd.javnozdravstvo@gmail.com

 

Kotizacija

/ =korištenje prostora i opreme CAAS-a, dva obroka u vrijeme održavanja programa,  zajednička večera svih sudionika, pauza za kavu, radni materijali/

VAŽNO: Svi registrirani sudionici ostvaruju pravo na povlaštene cijene smještaja u CAAS/IUC!

Iznos kotizacije: 950,00 kuna

Iznos kotizacije: 850 kuna /za članove HDJZ_HLZ i HED_HLZ i specijalizante/

 

TEHNIČKE INFORMACIJE

Sastanak se održava u:

Centre for Advanced Academic Studies (CAAS), University of Zagreb/IUC

Centre for Advanced Academic Studies

Don Frana Bulica 4

20000 Dubrovnik

 

SMJEŠTAJ

Svi registrirani sudionici imaju pravo na korištenje povlaštenih cijena smještaja u apartmanima i sobama CAAS/IUC.

http://www.caas.unizg.hr/accomodation.html

 

 

%d blogeri kao ovaj: