Povećanje broja korisnika električnih cigareta od najvećeg je javnozdravstvenog značaja u Republici Hrvatskoj

e-cigarette-1301664_640

Izvor fotografije: https://pixabay.com/en/e-cigarette-vaping-1301664/

Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) i nacionalni programi brojnih zemalja pružaju potporu primjeni cjelokupnog spektra programa u okviru harm reduction-a. Harm reduction strategija je javnog zdravstva koja prihvaća da je kontinuirana učestalost rizičnog zdravstvenog ponašanja među onim pojedincima i grupama kod kojih je takvo ponašanje već usvojeno neizbježno te se fokusira na smanjenje štete, tj. negativnih posljedica koje takvo ponašanje uzrokuje. Od početka primjene 80ih godina prošlog stoljeća, ta strategija je u više primjera pokazala učinkovito smanjenje stopa pobola i smrtnosti na koje utječu rizična zdravstvena ponašanja. Osim samog smanjena stopa pobola i smrtnosti, strategija smanjenja štete dovodi do povećanja kvalitete života samih konzumenata, ali istovremeno i nekonzumenta te time i društva u cjelini.
Na tržištu danas postoje različiti proizvodi koji po principu harm reduction-a (žvakaće s nikotinom, nikotinski flasteri, e-cigarete) pomažu pušačima da smanje pušenje ili prestanu pušiti. E-cigareta se pokazala najefikasnijom metodom harm reduction-a u odnosu na pušenje što su prepoznali i propisi te direktiva EU.

Polaznici/e Poslijediplomskog studija iz Javnog zdravstva i Javnozdravstvene medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Dorja Vočanec, Rafaela Tripalo, Nataša Basanić Čuš, Marko Brkić, Vesna Štefančić i dr.) tijekom modula Intervencija dobili su zadatak izrade policy dokumenta i Q&A na određenu javnozdravstvenu temu.

Policy dokument o e-cigaretama možete preuzeti ovdje:

2017-03 Policy_dokument E-CIGARETE

Q&A dokument možete preuzeti ovdje:

2017-03 Q&A E-CIGARETE

Hrvatsko društvo za javno zdravstvo

%d blogeri kao ovaj: